خدمات درمانی در منزل

مبین ایکون

طب سوزنی

دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

متخصص طب سوزنی معرفی: سوابق تحصیلی و شغلی دکتر سلیمانی: دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتخصص پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایراننفر

اطلاعات بیشتر
دکتر رضا حشمت

دکتر رضا حشمت

متخصص طب سوزنی معرفی: دکتر رضاحشمت متخصص طب سوزنى و استئوباتى دكتر رضا حشمت داراى گواهبنامه تخصصى طب سوزنى در ایران .فرانسه و امارات متحده

اطلاعات بیشتر
دکتر فرهاد صبری

دکتر فرهاد صبری

متخصص طب سوزنی معرفی: بیوگرافی دکتر فرهاد صبری استاد یار دانشگاه متخصص بیهوشی دارای مدرک بین المللی در طب سوزنی از دانشگاه شانگهای چین عضو

اطلاعات بیشتر