خدمات درمانی در منزل

مبین ایکون

ماسور

ماساژ درمانی تهران

معرفی:

انجام کلیه خدمات ماساژ از قبیل ماساژ ورزشی، سوئدی، تایلندی سنتی، درمانی و ریلکسی توسط ماسورهای فدراسیون پزشکی ورزشی در منزل، ماسور اقا برای اقایان و ماسور خانم برای بانوان در ماساژ درمانی تهران

ماساژ درمانی تهران

تلفن تماس:

Email:

tehranmassagetherapy@yahoo.com

ماسور حرفه ای ماساژ در خانه

مخصوص اقایان و بانوان

چرا ما؟

انجام کلیه خدمات ماساژ از قبیل ماساژ ورزشی، سوئدی، تایلندی سنتی، درمانی و ریلکسی توسط ماسورهای فدراسیون پزشکی ورزشی در منزل، ماسور اقا برای اقایان و ماسور خانم برای بانوان در ماساژ درمانی تهران

آدرس:

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان 64 غربی