خدمات درمانی در منزل

مبین ایکون
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
زالو درمانی
طبیب سنتی
عطاری
زالو درمانی بهداشتی گاندی
زالو درمانی در منزل

درباره زالو درمانی در طب سنتی

زالو درمانی بهداشتی گاندی . امروزه زالو درمانی در منزل به عنوان یکی از بهترین درمانها مخصوصا برای بیماری های پوستی و خونی استفاده می شود پس بهتر است برای شناخت بیشتر فواید زالو درمانی بهداشتی گاندی کمی مفصل تر به زالو درمانی بپردازیم

زالو 2500 سال است که در هند، یونان، روم، ایران و سپس در اروپا در پزشکی استفاده می شود. در قرن 19 این حیوان کوچک برای درمان هر گونه دردی از جمله سردرد، تب، زخم های ویروسی، تومورها و آبسه ها تورم، هموروئید و غیره . . از آن استفاده می شده است.

متاسفانه در فرهنگ ما زالو، برای بسیاری از افراد دارای ذهنیتی خوب و دلپذیر نیست و بسیاری از افراد به دلیل ویژگی های ظاهری مثل لزج بودن و چسبندگی که دارد از زالو دوری میکنند.

اما تاریخ پزشکی گواه این مسئله  است که خدماتی که زالو به بشریت کرده است، به مراتب بیشتر از ذهنیت بدی است که مردم راجع به ان دارند.

زالو درمانی در پزشکی جدید و مدرن ترین کلینیک ھا و مراکز علمی معتبر جھان جای خود را باز کرده است به طوری که ١٣ ھزار مقاله علمی پیرامون زالو درمانی به ثبت رسیده و در اروپا و آمریکا ده ھا بیماری وھزاران بیمار توسط زالو درمانی نجات یافته اند . در این زمینه کشور ما که زمانی بیش ترین تجربه و دانش پیرامون درمان با زالوھا را داشته است و مرغوب ترین نژاد زالوھا را ما به دنیا معرفی کرده ایم از بسیاری از کشورھای جھان عقب تر است!!!

استفاده از زالويي به نام زالوي پزشکي (Hirudo medicinalis). براي بسیاري از بیماري ھا از ديرباز نمودار سودمندي ھاي شايان اين جانور بدنام است. کارايي مناسب زالو در طب و دامپزشکي سبب اختصاص دادن حوضچه ھايي براي پرورش زالو در ممالک مختلف شده است.

در روسیه زالو ازرقم ھاي مھم صادراتي محسوب مي شود. سابق بر اين از اقلام صادرات و واردات کشورھاي اروپايي به شمار مي آمد و گفتني است که در سال ١٨۵٠ کشور فرانسه صد میلیون زالو از کشورھاي ديگر خريداري کرد.

استفاده از زالوی طبی برای درمان برخی بیماریھا در ایران قدمتی چندین ساله دارد که از جمله موارد مکتوب آن اشاره ابوعلی سینا به استفاده از آن در درمان بسیاری از بیماریھا در کتب مختلف از جمله قانون می باشد .

متاسفانه استفاده نا صحیح و عدم انجام به بررسیھای تکمیلی در مورد خواص این موجود زنده باعث حذف  استفاده از آن به مرور زمان گردید که البته در چند دھه اخیر طی تحقیقات بالینی و آزمایشگاھی و استناد به مدارک قدیمی ایرانی ممالک اروپایی و آمریکایی مجددا جھت درمان بسیاری از بیماریھا چه به صورت مستقیم و چه به صورت استفاده از آنزیمھای استخراج شده از زالوی طبی مورد استفاده قرار گرفت.

مححققین هندوستان طی بررسی های علمی متوجه شدند که زالو خون سیاهرگی مملو co2را به خون شریانی حاویo2 ترجیح می دھد و در مکیدن خون، عروقی را انتخاب می کند که دارای غلظت بالاتر و خون فاسدتر می باشند را تخلیه می کند.

از سوی دیگر بزاق خود را که حاوی ماده ای آنتی کوالاگون (ھیرودین) و زالو از سویی خون آلوده و فاقد۲ O را تخلیه می کند و از سوی دیگر یزاق خود را که حاوی ماده ای آنتی کوالاگون( هیرودین) و احتمالا بیش از یکصد نوع مادهbioactive(مثلا ترکیبات پروستا سایکلین فرم و پروتئینی شبیه گیرتده های نیکوتینیک استیل کولین) دیگر می باشد، به موضع تزریق می کند. یعنی دو عمل تصفیه خون و ترقیق خون را ھمزمان انجام می دھد و بالطبع خون سالم سازی شده به کنترل عفونتھا و عملکرد بھتر سلولھای دفاعی خون و سیستم ایمنی و افزایش اکسیژناسیون بافت ھا منجر خواھد شد.

انواع زالو در زالو درمانی

جانورشناسان تاكنون ۶۵٠ نوع زالو را شناسايي كرده اند كه ۵٠ نوع آن از خون پستانداران تغذيه مي كنند. اما تنھا ١۵ گونه از آنھا در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند که دو مدل معروف آن یعنی hirudo medicinalis و hirudo verbana می باشند که در اروپا به دلیل انقراض نسل ھیرودو مدیسینالیس بیشتر از وربانا استفاده می شود ولی در ایران بیشتر زالوھا ھیرودو مدیسینالیس می باشند.

 

زالو درمانی یعنی چه؟

زالو درمانی یعنی مداوای بیمار از طریق تخلیه خون آلوده بیمار و دفع سموم از بدن بیمار به وسیله زالو.

باید توجه داشته باشیم که خون گیری از بیماران یکی از اصول پایه در طب قدیم مشرق زمین بود و گرفتن خون از بیماران به سه روش انجام می گرفت، فصد، حجامت و زالو انداختن. از روشھای مذکور، فصد و زالو درمانی مورد توجه اطبای غرب قرار گرفت، ولی در غرب  حجامت مقبولیت عام نیافت.

رازی و ابن سینا ھر دو روی سه روش خونگیری کار کردند و پس از ترجمه ی آثار ابن سینا، زالو شناسی و زالو درمانی در غرب رواج یافت و کتب مرجع در این مباحث تدوین شد و انواع زالوھای اروپایی از نظر علمی مورد طبقه بندی قرار گرفتند.

ولی مرجع اصلی زالو شناسی غرب، مطالعات علمی ابن سینا بود و او بود که انواع زالوھای سمی و غیر سمی را تفکیک کرد. ابن سینا در مورد آناتومی زالو تحقیقات دقیقی نمود و بیان نمود که زالو دارای سه فک است که به کمک آنھا پوست را می شکافد، این نظریه (دارا بودن سه فک در زالو) برای اولین بار توسط ابن سینا بیان شد.

ابن سینای بزرگ در مورد مکانھای به دست آوردن زالو دارای نظریه ی خاص خود بود و معتقد بود که زالوئی که در آب جاری زندگی می کند بدون سم می باشد، ھمچنین زالوھائی که در برکه ھای دارای گیاه زندگی می کنند بدون سم ھستند و در عوض زالوھایی که بر بدن خود، دارای موھای شبیه پشم می باشند و آنھایی که به رنگ رنگین کمان ھستند سمی می باشند.

ابن سینا معتقد بود که زالو انداختن از حجامت ، مفیدتر است، زیرا فصد، خون سطحی بدن را خارج می کند(خون سیاھرگی). ولی زالو خون را از عمق بدن خارج می نماید.ابن سینا جھت درمان بواسیر(ھموروئید)، زالو انداختن را توصیه می کند. یک نکته ی جالب در نظریات ابن سینا در مورد زالو درمانی، این است که او معتقد بود که در موقع زالو انداختن باید وسایل جلوگیری از خون ریزی بر بالین بیمار آمده باشد، زیرا بعضی از افراد به دلیل آنکه ماده انعقادی کمتری دارند، دچار خونریزی شدیدتر می شوند.

زالو درمانی بهداشتی گاندی چه خواصی دارد؟

ماده آنتي كوآگولان (ضد انعقادي) كه در بزاق زالو موجود است بنام ھیرودين موجب رقیق شدن خون، بازشدن عروق بسته و بالطبع افزايش خون رساني و اكسیژناسیون موضع مي گردد.

پیش بیني مي گردد حداقل يكصد نوع ماده ويژه با اثرات درماني گوناگون توسط زالو ترشح مي شود. اكنون در شمار كثیري از كلینیكھاي معتبر اروپا و آمريكا از زالو جھت رقیق شدن خون متعاقب آنژيوپلاستي قلب، گرافتھاي پوستي و پیوند اعضاء ( جھت تسريع خونرساني موضع و پیشگیري از انعقاد خون در عروق)، واريس، ضايعات پوستي و زيبايي پوست و حتي تقويت سیستم ايمني بدن، از زالو استفاده طبيّ بعمل مي آيد.

در طب سنتي ايرانیان كاربرد زالو بسیار وسیع بوده و در بیماري ھاي خوني و عفوني، فشارخون، سكته قلبي، بیماري ھاي چشمي، پوستي، واريس، بواسیر، آبسه ھاي چركي و . . . مورد استفاده قرار گرفته است.

زالو اندازي جزو سنت ھاي درماني پذيرفته شده و به ھمان معروفیت و مقبولیت حجامت و فصد (رگ زني) بین توده ھاي مردم رواج داشت. آري اين حیوان يك گرمي به ظاھر زشت طي سالیان دراز بیماری ھای صعب العلاجي را براحتي درمان مي كرد و بیماران را از صرف ھزينه ھاي گزاف، بريده شدن از اندام ھا، بد شكل شدن پوست، فلج شدن ناشي از سكته مغزي و . . نجات مي داده است. تأيید اين نظر را با پرسش از افراد 40 سال ببالا مي توانید جستجو كنید.

حكیم جرجاني در كتاب سوم ذخیره خوارزمشاھي اشاره اي به نحوه استعمال زالو و جايگاه درماني آن كرده منفعت زالواندازي را بیشتر در بیماري ھاي پوستي مي داند و معتقد است برای درمان بهتر و جواب گویی سریع ترابتدا بايد تن را با فصد و مسھل پاكیزه كرد و سپس زالو انداخت.

خواص بزاق دهان زالو

۱-خاصیت: Anesthetic این خاصیت باعث کاھش درد موضعی در ھنگام نیش زدن میگردد که عمدتا به دلیل وجود ماده Hirudin می باشد.

۲-خاصیت: Vasodilator این خاصیت به دلیل ماده Histimine می باشد که باعث گشادگی عروق خواھد گردید.

۳خاصیت Anticoagulant: این خاصیت به دلیل آنزیم Hyaluronidasدر بزاق H.M می باشد . بعلاوه این آنزیم موجود خاصیت موکوکیتیک و آنتی بیوتیک بسیار قوی دارد در حدی که در درمان گلوکوم ھم بسیار موثر ھست

۴-خاصیت Protealitic inhibitor: این حالت به دلیل وجود سه پروتئین خاص به نامھای باشدEgLin و Bdelin و Hirudin می باشد.

الف) Hirudin:مھارگر اختصاصی ترومبین می باشد پس در روند تشکیل لخته موثر ھست این ماده امروز به طور صناعی باشد جھت استفاده در امور طبی ساخته می شود

ب ) Bdelin: با وزن مولکولی ۵۰۰۰ ، مھارگر Tripsinو پلاسمین Acrosin می باشد و اغلب در موارد نیاز به غیر فعال کردن پلاسمین مورد مصرف دارد .

EgLin: با وزن مولکولی کم خاصیت مھارگری ELastase و cathepsin و Subtilisin و Chymotripsin را دارد که بسیار موثر در کاھش التھاب بعد از تروما و جراحی ھا و مشکلات آندوتلیوم روده ای علی الخصوص بیماری کرون می باشد بعلاوه این ماده مانع تشکیل لخته به دنبال سپتی سمی در خون می گردد .

۵-خاصیتAntibiotic:انچه را که اخیرا مورد توجه قرا گرفته است این خاصیت leechمی باشد که عمدتا به وسیله Hydrophila Aeromonas یا( Hirudini ) که در روده زالو زندگی می کند تولید می گردد و بر روی بیماریهای ناشی از استاف اورئوس و توبرکلوز و بیماری دیسانتری و دیفتری موثر می باشد . آنزیمھا و پروتئینھای متعدد دیگری نیز در کیسه ھای بزاقی قدامی و خلفی ( H.M ) موجود می باشند .

 

آدرس زالو درمانی در تهران

زالو درمانی بهداشتی گاندی مشکل را حل کرده. برای زالو درمانی دیگر نیازی نیست که به دنبال آدرس برای مراجعه به مطب باشید. شما می توانید به جای گشتن به دنبال یک مطب معتبر و زحمت رفت و آمد به مطب زالو درمانی، و همینطور به دور از شلوغی مطب، زالو درمانی را در منزل خود انجام دهید. فقط کافی است تا با ما تماس بگیرید و آدرس خود را به ما بدهید تا متخصصین ما به منزل شما مراجعه کنند.

درمان در منزل قطعا ارامش بیشتری برای بیمار خواهد داشت و زحمت رفت و آمد برای بیمار وجود ندارد به همین دلیل گروه خدمات درمانی مبین به یاری خدا و با هم کاری متخصصان طب سنتی توانسته خدمات زالو درمانی را در منزل برای تمام متقاضیان شهر تهران ارائه دهد.

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره تماس مرکزی و یا تماس از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.

 

کجا زالو درمانی کنیم

شما میتوانید در خانه خودتان زالو درمانی کنید برای این کار فقط کافی است تا با مرکز تماس ما تماس بگیرید و درخواست متخصص کنید تا در اسرع وقت متخصصین ما در منزل خدمات درمانی لازم را انجام دهند و از فواید زالو درمانی بهداشتی گاندی نسبت به زالو درمانی در مطب بهره بیشتری ببرند. در ادامه به فواید زالو درمانی بهداشتی گاندی نسبت به زالو درمانی در مطب می پردازیم.

آرامش رکن اصلی درمان

زالو درمانی یک درمان تخصصی است که باید در درمانگاه انجام شود؛ با این‌حال برای برخی افراد امکان دارد، مشکلات متعددی در درمانگاه ایجاد ‌شود؛ از جمله:

  • ابتلا به عفونت
  • احساس نامناسب به دلیل زدودن لباس‌ها
  • دور بودن مطب از خانه
  • احساس ضعف و افتادگی فشار بعد از اتمام درمان

به همین دلایل ممکن است بعضی از افراد به کلی از انجام دادن زالو درمانی منصرف شوند و بالطبع نمی توانند از فواید بی شمار زالو درمانی بهره ای ببرند.

و اما بسیاری از افراد هم که با زالو درمانی و فواید آن آشنا هستند نمی توانند خود را از فوایدی که زالو درمانی برای سلامتی و ایمنی بدن آنها دارد محروم کنند اما به دلیل روحیه شخصی حساسی که دارند در حین درمان در مطب احساس آرامش لازم را ندارند و این فقدان آرامش باعث می شود که حجامت در مطب برای این افراد نتواند به اندازه زالو درمانی بهداشتی گاندی مفید واقع شود.

 

شرایط بهداشتی تر نسبت به مطب

در این که تمام مطب های زالو درمانی کاملا بهداشتی هستند هیچ شکی نیست اما بسیاری از افراد از رفتن به این مکان ها پرهیز می کنند چرا که بر این باورند که رفت و امد افراد زیادی در این مطب ها و انجام دادن عمل زالو درمانی باعث می شود که از بهداشت ان مکان کاسته شود.

می توان به جرئت گفت که این باور تقریبا برای هیچ یک از مطب های زالو درمانی صدق نمی کند و تمام ان ها کاملا اصول بهداشتی را رعایت می کنند.

اما بعضی افراد هستند که وقتی که در خانه خود زالو درمانی بهداشتی گاندی را انجام می دهند از لحاض فکری آسوده خاطر تر هستند چرا که کاملا به شرایط بهداشتی خانه خود اطمینان دارند و همانطور که قبل تر گفته شد همین اسودگی خاطر می تواند فواید زالو درمانی بهداشتی گاندی را به نسبت زالو درمانی در مطب بیشتر کند.

 

زالو درمانی بهداشتی گاندی با متخصصین گروه خدمات درمانی مبین

کیفیت سلامتی شما و خانواده تان مهم ترین مسئله ما است و ما حلش می کنیم.

ما تصمیم گرفتیم برای شما شرایطی را فراهم کنیم با حداکثر کیفیت مطلوب شرایطی کاملا بهداشتی و کاملا بدون استرس.

گروه خدمات درمانی مبین با اعزام نیروهای متخصص خود به خانه شما عمل زالو درمانی بهداشتی گاندی را سعی کرده به ایده ال ترین حالت ممکن برساند مطمئنا زالو درمانی درمنزل گاندی علاوه بر این که زحمت رفت و آمد در این شهر شلوغ و آلوده را ندارد باعث می شود که فرد در راحت ترین و ایمن ترین حالت روحی خود عمل زالو درمانی را انجام دهد که همانطور که گفتیم این احساس آرامش به شدت در اهمیت هر نوع درمانی می تواند تاثیر داشته باشد.

می توان به جرئت گفت که این باور تقریبا برای هیچ یک از مطب های زالو درمانی صدق نمی کند و تمام ان ها کاملا اصول بهداشتی را رعایت می کنند.

اما بعضی افراد هستند که از لحاض فکری اسوده خاطر تر هستند وقتی که در خانه خود زالو درمانی بهداشتی گاندی را انجام می دهند چرا که کاملا به شرایط بهداشتی خانه خود اطمینان دارند و همانطور که قبل تر گفته شد همین اسودگی خاطر می تواند فواید زالو درمانی بهداشتی گاندی را به نسبت زالو درمانی در مطب بیشتر کند.

برای اطلاع از قیمت خدمات درمانی طب سنتی و زالو درمانی بهداشتی گاندی می توانید با شماره تماس مرکزی مبین تیم تماس حاصل کنید همچنین مشاوران ما می توانند از طریق واتساپ هم با شما در ارتباط باشند

 

بعد از زالو درمانی چکار کنیم

به طور کلی غذاھا و ادویه و میوه ھای بسیار گرم و بسیار سرد پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی ممنوع و مضر می باشد.و بیش تر از غذاھای معتدل نظیر کرفس , جو , آبگوشت , گلابی , شیر برنج , قیمه , سیب , سوپ جو ,سکنجبین , سرکه شیره و … باید استفاده کرد . البته شربت گلاب با عسل یا آب انار بعد از زالو درمانی بهداشتی گاندی خیلی مفید است .

تا ٢۴ ساعت تخم مرغ , ماھی و ترشی جات و به طور کل سردی جات مصرف نشود.

١٣ مصرف غذاھای شور و حمام گرم پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی جایز نیست( ھر ٨ ساعت یک لیوان شربت عسل تا ٣روز )مصرف شربت عسل , آب انار و گلاب , مالت جو ,و شربت زعفران و بیدمشک پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی مفید است.

پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی موضع زالو اغلب اوقات , خون ریزی دارد و برای پیشگیری و سایر مشکلات , برنامه کاری, سفر , مھمانی پس از زالو درمانی نداشته باشید لااقل ٨ ساعت پس از آن در استراحت و آرامش به سر ببرید.

خونریزی بعد از افتادن زالوھا نقش مھمی در بیرون راندن کثافات خون دارد . بنابراین توصیه می کنیم که بعد از زالو درمانی بهداشتی گاندی  مانع ادامه خونریزی نشوید و ھیچ نوع نگرانی به خود راه ندھید چرا که پس از گردش آب دھان زالو در داخل رگ ھای بدن و حل کردن غلظت ھا و رسوبات دیواره ی رگھا , خون آلوده ی متاثر از بزاق دھان زالو به تدریج در طول چند ساعت از محل نیش زالو خارج می شود . سپس خونریزی به خود ی خود بسته شده و خون منعقد می شود.

موضع زالوھا به طور طبیعی ٨ تا ١۶ ساعت خونریزی دارد و در صورت خونریزی عادی و ملایم نگران نباشید. تحرک کمتر و حالت دراز کش سبب کاھش خونریزی می گردد . پس از ١٢ ساعت از زالو درمانی بهداشتی گاندی در صورت ادامه خونریزی به پزشک مراجعه کنید یا با مطب تماس بگیرید.

24 ساعت پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی  پانسمان را باز کنید و در صورت خونریزی ضماد گیاھی انعقاد را روی موضع بریزید و مجددا پانسمان کنید و برای رفع سریع جای نیش زالو از روغن بادام تلخ روی موضع استفاده کنید.

گاه خارش موضعی زالو پس از ٢۴ ساعت شروع می شود و گاھی تا یک ھفته ادامه دارد و در صورت خارش محدود از روغن بنفشه یا روغن گشنیز یا روغن کافور استفاده کنید و در موضع زالو بمالید . در موارد خارش شدید به مطب مراجعه کنید. البته خارش ھا معمولا از حساسیت حاصل می شود که توصیه می کنیم از فرد زالو درمان بخواھید روی موضع نیش زالو بادکش بگذارد.

پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی استراحت فیزیکی و بدنی و حتی استراحت فکری (پرھیز از تنش , مطالعه , تلویزیون ,مھمانی یا … ) توصیه می شود. (حدود ٨ ساعت )

پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی حتی المقدور کم تر سرپا بایستید و پیاده روی کم تر داشته باشید.

خوابیدن پس از زالو درمانی بهداشتی گاندی تا ۶ ساعت ممنوع است .به علت مزاج سرد خواب .

به توصیه ی اغلب اطبای سنتی بھتر است با بادکش کردن موضع زالو درمانی مقدار بیشتری خون و مواد مضر را بیرون کشید.

 

قبل از زالو درمانی چه بخوریم

علاوه بر این که برای گرفتن بهترین بازخورد و تاثیر درمانی، قبل از زالو درمانی بهداشتی گاندی باید به خوراکی هایمان توجه ویژه ای داشته باشیملازم است که به تدابیر غیر خوراکی هم توجه داشته باشیم که در ادامه به تمامی تدابیر قبل از زالو درمانی بهداشتی گاندی هم خوراکی و هم غیر خوراکی می پردازیم.

مصرف رب انار , آب انار و گلاب ( ۶واحد آب انار + ١ واحد گلاب ) مسھل ھا و منضج ھا ی گیاھی قبل از زالو درمانی بهداشتی گاندی (حداقل یک ھفته ) بازده زالو درمانی بهداشتی گاندی را بسیار ارتقا می دھد.

اگر قبل و در حین زمان زالو درمانی بهداشتی گاندی, تلخی دھان و خشکی دھان دارید اندکی رب انار و رب آلو تناول کنید.

مصرف غذاھای سرد (لبنیات , تخم مرغ , برنج , مرغ , خیار و کاھو , کیوی , میوه نارس و ترش , ماکارونی ,آش جو و آلوچه و …)قبل از زالو درمانی بهداشتی گاندی مجاز نیست (حداقل ٨ ساعت)

قرص وارفارین و آسپرین , دی پیریدامول , اسویکس , کلوپیدگرل , و قرص ھای مسکن حداقل از سه روز قبل از زالو درمانی بهداشتی گاندی زیر نظر متخصص طب سنتی باید قطع شود.

گرسنگی یا پرخوری و بیخوابی و کم خوابی سبب کاھش تاثیر زالو درمانی بهداشتی گاندی خواھد شد.

موھای موضع زالو درمانی بهداشتی گاندی باید پاکسازی و تراشبده شود.

24 ساعت قبل از زالو درمانی مقاربت جنسی نداشته باشید.

زن ھا در حاملگی یا عادت ماھیانه نباید زالو درمانی کنند.( بویژه زیر قوزک داخلی پا )

موضع زالو درمانی را فقط با آب خالی و صابون ھای غیر معطر قبلا شستشو دھید (از عطر و ادکلن و شوینده ھای معطر استفاده نکنید زیرا باعث قی کردن زالو می شوید و نیز زالو به موضع نمی چسبد .)

برای زالو درمانی عجله نکنید , ابتدا با داروھای گیاھی خاص , رژیم ھای پاکسازی بدن که از طبیب متخصص مشاوره گرفته اید و همچنین بادکش و حجامت و فصد باید خون وکبد پاکسازی شود و سپس زالو درمانی بهداشتی گاندی اثر فوق العاده ای خواھد داشت

برای نواحی نازک بدن مثل صورت نباید از زالوی درشت استفاده کرد . زالو ھا باید ریز باشند.

در افراد آنمیک (کم خون) باید از زالوھای ریز استفاده کرد.

در یک مرحله نباید از تعداد زیادی زالو استفاده کرد . چون ممکن است سیستم ایمنی بیمار , علیه بزاق زالوھا واکنش نشان دھد و یا بیمار دچار ضعف شود در صورت نیاز , زالو اندازی به دفعات انجام شود.

دیگران خواندند