خدمات درمانی در منزل

مبین ایکون

متخصص طب سنتی و حجامت

دکتر محمد گودرزی

معرفی:

متخصص طب سنتی
پزشک عمومی
حجامت
زالودرمانی
فصد خون
طب سوزنی
فوق تخصص طب سنتی
مراکز حجامت در میدان انقلاب
مرکز حجامت در خیابان جمالزاده
حجامت در پل چوبی
حجامت و بادکش در پل چوبی و پیچ شمیران
حجامت و بادکش در بین پل چوبی و پیچ شمیران
دکتر فوق تخصص طب سنتی
مرکز حجامت در خیابان کارگر
طب سنتی
متخصص طب سنتی در تهران
متخصص طب سنتی در محله بهارستان
پزشک عمومی در تهران
پزشک عمومی در محله بهارستان
حجامت در تهران
حجامت در محله بهارستان
زالودرمانی در تهران
زالودرمانی در محله بهارستان
فصد خون در تهران
فصد خون در محله بهارستان
طب سوزنی در تهران
طب سوزنی در محله بهارستان
فوق تخصص طب سنتی در تهران
فوق تخصص طب سنتی در محله بهارستان
دکتر فوق تخصص طب سنتی در تهران
دکتر فوق تخصص طب سنتی در محله بهارستان
طب سنتی در تهران
طب سنتی در محله بهارستان

دکتر محمد گودرزی

تلفن تماس:

Email:

پزشک سنتی ماهر در بهارستان

متخصص فصدخون و حجامت

چرا ما؟

متخصص طب سنتی
پزشک عمومی
حجامت
زالودرمانی
فصد خون
طب سوزنی
فوق تخصص طب سنتی
مراکز حجامت در میدان انقلاب
مرکز حجامت در خیابان جمالزاده
حجامت در پل چوبی
حجامت و بادکش در پل چوبی و پیچ شمیران
حجامت و بادکش در بین پل چوبی و پیچ شمیران
دکتر فوق تخصص طب سنتی
مرکز حجامت در خیابان کارگر
طب سنتی
متخصص طب سنتی در تهران
متخصص طب سنتی در محله بهارستان
پزشک عمومی در تهران
پزشک عمومی در محله بهارستان
حجامت در تهران
حجامت در محله بهارستان
زالودرمانی در تهران
زالودرمانی در محله بهارستان
فصد خون در تهران
فصد خون در محله بهارستان
طب سوزنی در تهران
طب سوزنی در محله بهارستان
فوق تخصص طب سنتی در تهران
فوق تخصص طب سنتی در محله بهارستان
دکتر فوق تخصص طب سنتی در تهران
دکتر فوق تخصص طب سنتی در محله بهارستان
طب سنتی در تهران
طب سنتی در محله بهارستان

آدرس:

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، خیابان انقلاب، بین پل چوبی و پیچ شمیران، خیابان روشندلان، کوچه توانا، پلاک 4، طبقه همکف